______
CURSOR
μια νέα προσέγγιση
στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας

 

 

 

_________

Περιγραφή Έργου

Τι είναι το έργο CURSOR

Η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2018 ανερχόταν στο 15,6% που αντιστοιχούσε σε 3,6 εκατομμύρια νέους.  Στις χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο το ποσοστό είναι 22,8% στην Κύπρο, 16,8% στη Ρουμανία, 13,8% στην Πολωνία και 12,5% στην Ιρλανδία (Eurostat). Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ε.Ε. για να εξασφαλίσει ότι οι νέοι Ευρωπαίοι μπορούν να εκπληρώσουν το δυναμικό τους και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη σημερινή δυναμική οικονομία.

Οι δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας θεωρούνται ολοένα και περισσότερο απαραίτητες για την εργασία και την καθημερινή ζωή. Είναι πλέον σαφές ότι ο μέσος εργαζόμενος θα αλλάξει διαδρομή μέχρι και 7 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Οι εταίροι πιστεύουν ότι είναι καιρός για μια εντελώς νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας  τόσο των ανέργων νέων, όσο  και των εργαζομένων.

Το έργο CURSOR θα προσφέρει ένα εντελώς νέο πλαίσιο σχεδιασμού σταδιοδρομίας. Το πλαίσιο θα υποστηρίξει τους νέους Ευρωπαίους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας και να τις διατηρήσουν σε όλη την επαγγελματική τους ζωή. Το έργο CURSOR προτείνει τον εκσυγχρονισμό του σχεδιασμού σταδιοδρομίας ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με τις συχνές αλλαγές επαγγελματικής διαδρομής.

Οι εταίροι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα εργαλεία που θα αναπτύξουν για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας θα είναι ευρέως προσβάσιμα. Για το λόγο αυτό, θα αξιοποιήσουν τις  ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη, παραγωγή και παρουσίαση του προτεινόμενου πλαισίου. Τα εργαλεία και οι εκπαιδευτικοί πόροι που θα παραχθούν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους. Απευθύνονται κυρίως σε φορείς παροχής υπηρεσιών στους τομείς ανάπτυξης της νεολαίας και σχεδιασμού σταδιοδρομίας.  Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας και η μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων.

 

Τί κάνει το έργο CURSOR..

Στις χώρες των εταίρων,  το τρέχον μοντέλο υποστήριξης βασίζεται στην έννοια της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ως υπηρεσίας. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας περιορίζεται γενικά σε επίσημες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας. Ωστόσο, δεδομένης της δυναμικής φύσης της σύγχρονης οικονομίας, το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου καθ’ όλη την επαγγελματική του ζωή. Το έργο CURSOR προτείνει να αντιμετωπιστεί ο σχεδιασμός σταδιοδρομίας ως αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί. Το έργο θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση δεξιοτήτων ώστε οι νέοι (α) να είναι αυτάρκεις όταν πρόκειται για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και  (β) να μπορούν να διαχειρίζονται τη διαδρομή της σταδιοδρομίας τους και να την προσαρμόζουν όταν απαιτείται.

Τι θα επιτύχει το έργο CURSOR…

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου που έχει διάρκεια 24 μηνών, οι εταίροι θα συνεργαστούν για την παραγωγή 4 πνευματικών παραγώγων, συγκεκριμένα:

1. Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών Κατάρτισης

2. Εγχειρίδιο Προγράμματος Κατάρτισης

3. Σειρά Εκπαιδευτικών Πόρων σχεδιασμού Σταδιοδρομίας

4. Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης

Εταίροι

 

 

_________

Εταίροι

Ποιοι συμμετέχουν στο έργο CURSOR…

Η κοινοπραξία CURSOR αποτελείται από 4 εταίρους που εκπροσωπούν την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Ρουμανία.

 

 Cyprus Organisation for Sustainable Education and Active Learning – SEAL CYPRUS – Κύπρος

Η SEAL CYPRUS είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία, την διαιρεμένη πρωτεύουσα της Κύπρου. Τα μέλη μας προέρχονται και από τις δύο κοινότητες. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν εθελοντικές δράσεις σε κοινωνικά θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Εργαζόμαστε με συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων για την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεργαζόμαστε με άτομα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς του δημοσίου τομέα.

www.sealcyprus.org

 

 

 Universitatea Din Pitesti – UPIT – Ρουμανία

Tο Πανεπιστήμιο του Piteşti (UPIT) έχει πάνω από 10.000 μαθητές, 500 επιτελεία και 6 σχολές (www.upit.ro). Περιοχές UPIT: εκπαίδευση / κατάρτιση; επιστημονική / εφαρμοσμένη έρευνα · καθοδήγηση / συμβουλευτική? Επαγγελματικός προσανατολισμός. Διεθνής συνεργασία; εκδόσεις.Το προσωπικό του είναι διαπιστευμένο και έχει εμπειρία σε έργα της ΕΕ. Το UPIT έχει εξειδικευμένα τμήματα: Κέντρο Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού, Κέντρο Έργων Αειφόρου Ανάπτυξης, Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρο Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκδοτικός Οίκος κλπ. Το UPIT είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EDC), το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Απόσταση και την Ηλεκτρονική Μάθηση (EDEN), το Πανεπιστήμιο της Γαλλίας (AUF).www.upit.ro
 

 

 Tomorrow Sp. z.o.o. – Πολωνία

Aπό το 2008, Tomorrow συνδέει την τεχνολογία και την καινοτομία, παρέχοντας στους πελάτες τους μοναδικές λύσεις πολυμέσων. Οι ειδικοί μας κατασκευάζουν προσαρμοσμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς και των χρηστών. Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητη, δοκιμασμένη τεχνολογία, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα, που μας επιτρέπει να δημιουργούμε εικονικά περιβάλλοντα, εφαρμογές για κινητά, ολόκληρες πλατφόρμες ή προσομοιωτές κατάρτισης, που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις, βιομηχανία, περιβάλλον πληροφορικής καθώς και εκπαίδευση και πολιτισμό. Tomorrow χρησιμοποιεί ενεργά συστήματα “gamification” – δηλαδή, εισάγοντας τεχνικές και σχεδιασμό χαρακτηριστικό για παιχνίδια σε διαφορετικά πλαίσια. Οι πελάτες του Tomorrow περιλαμβάνουν τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Πολωνίας (500+), συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), πανεπιστημίων και ΜΚΟ ή κρατικών και τοπικών αρχών.www.tomorrow.pro
 

 

 Future In Perspective Limited – FIP – Ιρλανδία

Η Future In Perspective Limited είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εργάζεται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ανάπτυξης νέων, της ηλεκτρονικής μάθησης, των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής ένταξης. Η εταιρεία εστιάζει το έργο της σε 6 βασικούς τομείς, διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων · ανάπτυξη συνεχών πόρων επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των ενηλίκων · ανάπτυξη της κατάρτισης για την υποστήριξη της μάθησης στο χώρο εργασίας. σχεδιασμό πλαισίων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας · σχεδιασμός πολυμέσων και ανάπτυξη μέσων μάθησης πλούσιων στα μέσα ενημέρωσης · αναπτύσσοντας έννοιες επωνυμίας και διαφημιστικές εκστρατείες για τους παρόχους κοινοτικής και εθελοντικής εκπαίδευσης για να επαναπροσλάβουν τους απρόθυμους εκπαιδευόμενους.www.fipl.eu

 
 

_______________
ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ CURSOR
bsp;
Μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη σταδιοδρομία σας!
Μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση κάθε βήματος.

Το έργο CURSOR θα αναπτύξει μια σειρά από 24 πόρους σχεδιασμού σταδιοδρομίας που θα καλύπτουν τα εξής 4 ειδικά θέματα:

ΕΑΥΤΟΣ: Κατανόηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των αξιών σας,

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: Κατανόηση αξιοποίησης των ταλέντων και προσωπικών ιδιοτήτων σας,

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Οραματισμός του εαυτού σας στον κόσμο της εργασίας, της κατάρτισης και της μάθησης,

ΔΙΚΤΥΑ: Προσδιορισμός ατόμων που μπορούν να σας υποστηρίξουν στην εύρεση ευκαιριών για εκπαίδευση και εργασία.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει 12 εισαγωγικούς και 12 προηγμένους πόρους- 3 πόρους ανά θέμα και επίπεδο. Κάθε εκπαιδευτικός πόρος θα παραχθεί σε μορφή πλούσια σε oπτικοακουστικά μέσα και κατάλληλη για την υποστήριξη της μάθησης σε διάφορα περιβάλλοντα. Ένα εργαλείο αξιολόγησης θα ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του κάθε πόρου. Κάθε εργαλείο θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, πολωνικά και ρουμανικά.

Προκειμένου να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους νέους πόρους σχεδιασμού σταδιοδρομίας, οι εταίροι του έργου CURSOR θα αναπτύξουν ένα στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του χώρου  να είναι επαρκείς να υποστηρίζουν τους νέους στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους μέσω ηλεκτρονικής και µικτής µάθησης. Όλοι οι πόροι σχεδιασμού σταδιοδρομίας και οι πόροι κατάρτισης θα είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου CURSOR.

 

Εγγραφείτε εδώ και περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ένα email επιβεβαίωσης:

 

https://elearningportal.tomorrow.net.pl/

 

 

_________

Συνδεθείτε μαζί μας

Μείνετε συντονισμένοι με το έργο CURSOR

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στο εθνικό φόρουμ ενδιαφερομένων, επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας. Εάν είστε επαγγελματίας που εργάζεται με νέους και σας ενδιαφέρει να υποστηρίξετε την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος CURSOR, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας.
Ακολουθήστε μας στο Facebook ή στείλτε ένα μήνυμα και ο τοπικός εταίρος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Γνωρίστε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του έργου μας.

 

 

  • Facebook Pagelike Widget
  •  

     

    Tο πρόγραμμα CURSOR συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης(συμφωνία επιχορήγησης 2017-3-CY02-KA205-001117).

    Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.