______
CURSOR
nowe podejście
do planowania kariery

 

 

 

_________

Opis projektu

O co chodzi w CURSOR…

Bezrobocie młodzieży w UE w marcu 2018 r. wyniosło 15,6% tj. 3,6 mln młodych ludzi. W krajach partnerskich uczestniczących w tym projekcie wartości te wynoszą odpowiednio: 22,8% na Cyprze, 16,8% w Rumunii, 13,8% w Polsce i 12,5% w Irlandii (Eurostat). Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży pozostaje jednym z głównych priorytetów UE, aby młodzi Europejczycy mogli wykorzystać swój potencjał i odgrywać pełną i aktywną rolę w dynamicznej gospodarce.

Umiejętności planowania kariery są coraz częściej uznawane za niezbędne umiejętności do pracy i życia. Na dzisiejszym, wciąż zmieniającym się rynku pracy, można sobie wyobrazić, że przeciętny pracownik zmieni w ciągu swojego życia zawodowego ścieżki kariery nawet do 7 razy. Partnerzy zaangażowani w projekt CURSOR uważają, że nadszedł czas na zupełnie nowe podejście do wspierania rozwoju umiejętności planowania kariery wśród młodych ludzi, zarówno bezrobotnych, jak i zatrudnionych.

CURSOR zapewni zupełnie nowe ramy planowania kariery, w których młodzi Europejczycy otrzymają wsparcie w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do zaplanowania własnej ścieżki kariery i zachowania tych umiejętności do wykorzystania w całym ich aktywnym życiu zawodowym. CURSOR proponuje modernizację planowania kariery, aby odzwierciedlić rzeczywistość europejskiego rynku pracy, gdzie często może wystąpić zmiana w ścieżce kariery.

Aby zapewnić, że opracowane materiały do ​​planowania kariery są szeroko wykorzystywane i dostępne, partnerzy projektu wykorzystają pełny potencjał technologii cyfrowych do opracowywania, tworzenia i prezentowania ram planowania kariery. Proponowane narzędzia i zasoby będą swobodnie dostępne dla wszystkich kluczowych usługodawców pracujących w dziedzinach rozwoju młodzieży i planowania kariery, aby wspierać aktywne uczestnictwo młodych ludzi w rynku pracy i obniżanie wysokich wskaźników bezrobocia wśród młodzieży, które obecnie dotyczą całej Europy.

Co robi CURSOR…

W krajach partnerskich obecny model wsparcia kariery opiera się na koncepcji doradztwa zawodowego jako usługi. Zapewnienie doradztwa zawodowego ogranicza się zwykle do edukacji formalnej lub usług poszukiwania pracy. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny charakter współczesnej gospodarki, niepraktyczne jest zapewnienie poziomu usług na stałym poziomie w całym aktywnym życiu zawodowym jednostki. Projekt CURSOR proponuje zająć się kwestią planowania kariery zawodowej jako przedmiotu nauczania, a nie jako usługi, która ma być świadczona, i skupi się na budowaniu umiejętności planowania kariery młodych ludzi, aby zapewnić im samowystarczalność w planowaniu kariery zawodowej i umiejętność zaplanowania i zarządzania własną ścieżką rozwoju kariery, a także aktualizowanie jej zgodnie z wymaganiami przez całe życie zawodowe.

Co osiągnie CURSOR …

W ciągu 24-miesięcznego cyklu życia projektu partnerzy projektu będą wspólnie pracować nad wytworzeniem 4 produktów, a mianowicie:

1. Raport z analizy potrzeb szkoleniowych

2. Podręcznik programu doskonalenia zawodowego

3. Zestaw zasobów planowania kariery

4. Portal e-learningowy

Partnerzy

 

 

_________

Partnerzy

Za projekt CURSOR odpowiadają…

W skład konsorcjum CURSOR wchodzi 4 partnerów reprezentujących Cypr, Irlandię, Polskę i Rumunię.

 

 Cyprus Organisation for Sustainable Education and Active Learning – SEAL CYPRUS – Cypr

SEAL CYPRUS jest organizacją non-profit z siedzibą w Nikozji, podzieloną etnicznie stolicą Cypru. Dzięki naszej pracy staramy się przezwyciężyć wyniki podziału miejskiego, a nasi członkowie pochodzą z obu grup etnicznych.
Nasze działania obejmują działania wolontariuszy w sprawach społecznych, wydarzeniach kulturalnych i działaniach edukacyjnych. Posiadamy doświadczenie w pracy z partycypacyjnymi metodami i technikami edukacji pozaformalnej. Korzystamy z szerokiej gamy innowacyjnych interaktywnych metod edukacyjnych, aby zapewnić kształcenie otwarte i na odległość, kształcenie pozaformalne, e-learning i szkolenie zawodowe.Współpracujemy z osobami fizycznymi, organizacjami non-profit i podmiotami sektora publicznego.

www.sealcyprus.org

 

 

 Universitatea Din Pitesti – UPIT – Rumunia

University of Piteşti (UPIT) ma ponad 10.000 studentów, 500 osób personelu i 6 wydziałów (www.upit.ro). UPIT obszary: edukacja/szkolenia; badania naukowe/aplikacyjne; poradnictwo/doradztwo; orientacja zawodowa; współpraca międzynarodowa; publikowanie. Jego pracownicy posiadają akredytację i doświadczenie w projektach unijnych. UPIT posiada wyspecjalizowane działy: Centrum Szkoleniowe, Dział Szkolenia Kadr Szkoleniowych, Centrum Projektów Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Ośrodki Badawcze, Centrum Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Wydawnictwo, itp .UPIT jest członkiem European Universities Association (EUA), Danube Konferencja Rektorów (DRC), Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Technicznego i Zawodowego (EfVET), Europejskiej Sieci Kształcenia na Odległość i Nauczania przez Internet (EDEN).www.upit.ro
 

 

 Tomorrow Sp. z.o.o. – Polska

Od 2008 r. Tomorrow łączy technologie i innowacje, aby zapewnić swoim klientom wyjątkowe rozwiązania multimedialne. Nasi eksperci opracowują rozwiązania dostosowane do potrzeb i wysokich oczekiwań rynku i użytkowników.
Nasza firma jest właścicielem zastrzeżonej, dobrze przetestowanej technologii, opartej na międzynarodowych standardach, co pozwala nam tworzyć środowiska wirtualne, aplikacje mobilne, całe platformy lub symulatory szkoleniowe używane w biznesie, przemyśle, środowiskach IT, a także w edukacji i kulturze. Tomorrow aktywnie wykorzystuje systemy “gamifikacyjne” – czyli techniki i projekty typowe dla gier w różnych kontekstach.
Klienci Tomorrow to największe polskie organizacje (ponad 500), w tym instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe), uniwersytety i organizacje pozarządowe lub władze państwowe i lokalne.www.tomorrow.pro
 

 

 Future In Perspective Limited – FIP – Irlandia

Future In Perspective Limited to prywatna firma zajmująca się doskonaleniem zawodowym, edukacją dorosłych, rozwojem młodzieży, e-learningiem, mediami cyfrowymi i integracją społeczną. Firma koncentruje swoje prace w 6 głównych obszarach, a mianowicie: prowadzenie badań i analiz w zakresie edukacji i rozwoju biznesu, rozwijanie zasobów ciągłego doskonalenia zawodowego dla początkujących pracowników młodzieżowych, kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych, opracowywanie szkoleń wspierających uczenie się w miejscu pracy; projektowanie ram oceny i zapewniania jakości, projektowanie multimedialne i tworzenie multimedialnych zasobów edukacyjnych, opracowanie koncepcji brandingu i kampanii promocyjnych dla dostawców usług edukacyjnych dla społeczności i wolontariuszy, aby ponownie zaangażować niechętnych uczniów.www.fipl.eu

 
 

___________________
PORTAL E-LEARNING CURSOR
 
Portal e-learningowy, który pomoże Ci zarządzać ścieżką kariery!
A za każdy ukończony etap nauki uzyskasz certyfikat.

Projekt CURSOR opracuje pakiet 24 zasobów planowania kariery, które dotyczą 4 konkretnych tematów, a mianowicie:

 SAMOZROZUMIENIE – pomogą zrozumieć siebie, swoje potrzeby i wartości;

 MOCNE STRONY – umożliwią wykorzystanie swoich talentów i zalet;

 HORYZONTY – ułatwią wyobrażenie siebie i swojej ścieżki zawodowej;

 SIEĆ KONTAKTÓW – pomogą określić, kto może ci pomóc w znalezieniu możliwości dalszej nauki i pracy.

Ten pakiet materiałów szkoleniowych obejmie 12 wstępnych i 12 zaawansowanych zasobów; 3 zasoby na temat, na poziom. Każdy zasób edukacyjny będzie produkowany w odpowiedniej formie multimedialnej, aby wspierać naukę w różnych środowiskach edukacyjnych. Narzędzie do oceny każdego zasobu zostanie w niego wbudowane. Każde narzędzie będzie dostępne w języku angielskim, greckim, polskim i rumuńskim.

Aby pomóc młodym profesjonalistom w korzystaniu z tych nowych zasobów planowania kariery, partnerzy projektu CURSOR opracują również specjalny program szkoleniowy. W ramach doskonalenia zawodowego szczególnie zwrócimy uwagę na to, aby osoby profesjonalnie zajmujące się młodzieżą, i inni potencjalni pośrednicy, mieli pewność, że pracują w środowisku online i blended learning, aby wspierać potrzeby młodych ludzi w zakresie planowania kariery. Wszystkie zasoby planowania kariery i zasoby szkoleniowe będą dostępne i dostępne na dedykowanej platformie e-learningowej CURSOR.

 

Zarejestruj się tutaj i poczekaj kilka minut, aby otrzymać e-mail z potwierdzeniem rejestracji:

 

https://elearningportal.tomorrow.net.pl/

 

 

 

_________

Skontaktuj się

Jak skontaktować się z CURSOR…

Jeśli chcesz dołączyć do forum interesariuszy w Twojej okolicy, skontaktuj się z partnerem w swoim kraju.
Jeśli jesteś młodym profesjonalistą i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu materiałów szkoleniowych CURSOR, skontaktuj się z partnerem w swoim kraju.
Dołącz do nas na Facebooku lub wyślij wiadomość, a lokalny partner będzie z Tobą w kontakcie.

Zapoznaj się z treścią naszego newslettera projektu.

 

 

 

  • Facebook Pagelike Widget
  •  

     

    Projekt CURSOR jest współfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej

    (umowa o dofinansowanie 2017-3-CY02-KA205-001117).
    Ta strona internetowa odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji.