Ce face CURSOR…

În țările partenere, actualul model de sprijinire a carierei se bazează pe conceptul de orientare în carieră ca serviciu. Furnizarea serviciilor de orientare în carieră se limitează, în general, la servicii educaționale formale sau de căutare a unui loc de muncă. Cu toate acestea, având în vedere caracterul dinamic al economiei moderne, este imposibil să se asigure nivelul actual al acestui serviciu, în mod continuu, pe tot parcursul vieții profesionale active a unui individ. Proiectul CURSOR propune abordarea problemei planificării carierei ca subiect pentru a învăța mai degrabă decât ca serviciu care urmează a fi furnizat și se va concentra pe construirea abilităților de planificare a carierei pentru tineri pentru a se asigura că acestea sunt auto-suficiente în planificarea carierei iar tinerii sunt capabili să-și planifice și să-și gestioneze propria cale de evoluție a carierei și să o actualizeze în funcție de necesități pe tot parcursul vieții profesionale.