Co osiągnie CURSOR …

W ciągu 24-miesięcznego cyklu życia projektu partnerzy projektu będą wspólnie pracować nad wytworzeniem 4 produktów, a mianowicie:

1. Raport z analizy potrzeb szkoleniowych

2. Podręcznik programu doskonalenia zawodowego

3. Zestaw zasobów planowania kariery

4. Portal e-learningowy