_________

Opis projektu

O co chodzi w CURSOR…

Bezrobocie młodzieży w UE w marcu 2018 r. wyniosło 15,6% tj. 3,6 mln młodych ludzi. W krajach partnerskich uczestniczących w tym projekcie wartości te wynoszą odpowiednio: 22,8% na Cyprze, 16,8% w Rumunii, 13,8% w Polsce i 12,5% w Irlandii (Eurostat). Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży pozostaje jednym z głównych priorytetów UE, aby młodzi Europejczycy mogli wykorzystać swój potencjał i odgrywać pełną i aktywną rolę w dynamicznej gospodarce.

Umiejętności planowania kariery są coraz częściej uznawane za niezbędne umiejętności do pracy i życia. Na dzisiejszym, wciąż zmieniającym się rynku pracy, można sobie wyobrazić, że przeciętny pracownik zmieni w ciągu swojego życia zawodowego ścieżki kariery nawet do 7 razy. Partnerzy zaangażowani w projekt CURSOR uważają, że nadszedł czas na zupełnie nowe podejście do wspierania rozwoju umiejętności planowania kariery wśród młodych ludzi, zarówno bezrobotnych, jak i zatrudnionych.

CURSOR zapewni zupełnie nowe ramy planowania kariery, w których młodzi Europejczycy otrzymają wsparcie w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do zaplanowania własnej ścieżki kariery i zachowania tych umiejętności do wykorzystania w całym ich aktywnym życiu zawodowym. CURSOR proponuje modernizację planowania kariery, aby odzwierciedlić rzeczywistość europejskiego rynku pracy, gdzie często może wystąpić zmiana w ścieżce kariery.

Aby zapewnić, że opracowane materiały do ​​planowania kariery są szeroko wykorzystywane i dostępne, partnerzy projektu wykorzystają pełny potencjał technologii cyfrowych do opracowywania, tworzenia i prezentowania ram planowania kariery. Proponowane narzędzia i zasoby będą swobodnie dostępne dla wszystkich kluczowych usługodawców pracujących w dziedzinach rozwoju młodzieży i planowania kariery, aby wspierać aktywne uczestnictwo młodych ludzi w rynku pracy i obniżanie wysokich wskaźników bezrobocia wśród młodzieży, które obecnie dotyczą całej Europy.