Πηγές Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας & Εγχειρίδιο CURSOR

Οι εταίροι του έργου CURSOR έχουν αναπτύξει μια πλήρη σειρά πρωτοποριακών εργαλείων για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που επιθυμούν να υποστηρίξουν τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες στο σχεδιασμό καριέρας. Αυτά τα εργαλεία είναι εκπαιδευτικοί πόροι για σχεδιασμό καριέρας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή εργασία με τους νέους.

Το έργο CURSOR έχει αναπτύξει πόρους και εργαλεία σχεδιασμού σταδιοδρομίας που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για να βοηθήσουν τους νέους να αναλάβουν τον έλεγχο της καριέρας τους. Οι πόροι έχουν αναπτυχθεί βάσει μιας διεξοδικής ανάλυσης αναγκών που ήταν το αρχικό στάδιο του έργου CURSOR. Η ανάλυση των αναγκών αναπτύχθηκε παράλληλα με ένα Πλέγμα Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.

Οι πόροι ομαδοποιούνται σε τέσσερα θέματα:

ΕΑΥΤΟΣ: Κατανόηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των αξιών σας

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: Κατανόηση αξιοποίησης των ταλέντων και προσωπικών ιδιοτήτων σας

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Οραματισμός εαυτού στον κόσμο της εργασίας, της κατάρτισης και της μάθησης

ΔΙΚΤΥΑ: Προσδιορισμός ατόμων που μπορούν να σας υποστηρίξουν στην εύρεση ευκαιριών για εκπαίδευση και εργασία

Η ταξινόμηση των παραπάνω θεμάτων εμπνεύστηκε από το Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας (Career Management Skills Framework – CMS) της Σκωτίας.

Οι εκπαιδευτικοί πόροι που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των νέων εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας. Με τη χρήση αυτών των πόρων, οι εργαζόμενοι για τη νεολαία μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας και να προσδιορίσουν τις οδούς σταδιοδρομίας τους.

Κάθε εκπαιδευτικός πόρος έχει παραχθεί σε μορφή βίντεο για να υποστηρίξει τη μάθηση σε μια ποικιλία διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Το βίντεο βρίσκεται στην πύλη ηλεκτρονικής μάθησης του έργου αλλά και στο Youtube. Όλοι οι πόροι διατίθενται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων: Ελληνικά, Αγγλικά, Πολωνικά και Ρουμανικά.

Έξι πόροι έχουν αναπτυχθεί για κάθε ένα από τα θέματα Εαυτός, Δυνατά Σημεία, Ορίζοντες και Δίκτυα, τρεις από τους οποίους είναι Εισαγωγικού επιπέδου (I) και τρεις είναι Προχωρημένου επιπέδου (Α). Η διάρθρωση των πόρων είναι η εξής:

CURSOR R1 Εαυτός 1 (I) – Εργασιακές Αξίες

https://youtu.be/LDxZpBuZZc4

CURSOR R2 Εαυτός 2 (I) – Ο Εαυτός μου στην Κοινωνία

https://youtu.be/047bTJQguUk

CURSOR R3 Εαυτός 3 (I) – Η Αίσθηση του Εαυτού

https://youtu.be/7msCYBupv7g

CURSOR R4 Εαυτός 2 (A) – Ημερολόγιο Αυτογνωσίας

https://youtu.be/gT23Fqwtpoc

CURSOR R5 Εαυτός 5 (A) – Διαχείριση Άγχους για χτίσιμο Ανθεκτικότητας

https://youtu.be/wBayOC57QUw

CURSOR R6 Εαυτός 6 (A) – Ο Κοινωνικός Εαυτός

https://youtu.be/620YAz3JD14

CURSOR R7 Δυνατά Σημεία 1 (I) – Σχεδιασμός Ανάπτυξης Δυνατών Σημείων

https://youtu.be/zzdvfcLHcnM

CURSOR R8 Δυνατά Σημεία 2 (I) – Προσωπικό Χρονοδιάγραμμα- Ιχνηλατώντας τις Επιτυχίες μου

https://youtu.be/BG61-Y_dtTk

CURSOR R9 Δυνατά Σημεία 3 (I) – Αξιολόγησε τα Δυνατά σου Σημεία

https://youtu.be/zi47Tw18wf4

CURSOR R10 Δυνατά Σημεία 4 (A) – Αναπτυξιακή Νοοτροπία

https://youtu.be/ey6mbO1N3rQ

CURSOR R11 Δυνατά Σημεία 5 (A) – Χρησιμοποιώντας τα Δυνατά μου Σημεία για να θέσω Στόχους Σταδιοδρομίας

https://youtu.be/hC0V4T6YFzg

CURSOR R12 Δυνατά Σημεία 6 (A) – Προώθησε τη Σταδιοδρομία σου

https://youtu.be/SWcHlrfVnKc

CURSOR R13 Ορίζοντες 1 (I) – Το Δέντρο της Ανάπτυξης των Οριζόντων

https://youtu.be/ch6TK6PBmcs

CURSOR R14 Ορίζοντες 2 (I) – Εντοπίζοντας Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες

https://youtu.be/yEGUkgcgU7I

CURSOR R15 Ορίζοντες 3 (I) – Σχεδίασε τη Διαδρομή της Σταδιοδρομίας σου

https://youtu.be/MpdbrhYQZKY

CURSOR R16 Ορίζοντες 4 (A) – Σχεδιασμός Προσωπικού Σεναρίου

https://youtu.be/bRDWxveZd7I

CURSOR R17 Ορίζοντες 5 (A) – Παρουσιάζοντας Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες

https://youtu.be/LTqEKYYQ2I4

CURSOR R18 Ορίζοντες 6 (A) – Παράγοντες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας

https://youtu.be/zc26mm4og-E

CURSOR R19 Δίκτυα 1 (I) – Κάνοντας Επαφές

https://youtu.be/xXbEeOd_fQc

CURSOR R20 Δίκτυα 2 (I) – Παρουσίαση σε λίγα Δευτερόλεπτα- Elevator Pitch

https://youtu.be/EnN5yL5ybS0

CURSOR R21 Δίκτυα 3 (I) – Δικτύωση – Γιατί

https://youtu.be/SuVFdv9aq4Y

CURSOR R22 Δίκτυα 4 (A) – Ημερολόγιο Κοινωνικής Δικτύωσης

https://youtu.be/9k5pKywcMmA

CURSOR R23 Δίκτυα 5 (A) – Χτίζοντας Συναισθηματική Νοημοσύνη για Επιτυχημένη Σταδιοδρομία

https://youtu.be/DViH4b163qI

CURSOR R24 Δίκτυα 6 (A) – Δικτύωση – Πώς

https://youtu.be/TYLNL8FcCBs

Εγχειρίδιο CURSOR

Για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς πόρους, οι εταίροι έχουν αναπτύξει πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό το υλικό αποτελεί το Εγχειρίδιο που κρατάτε τώρα στα χέρια σας ή διαβάζετε ηλεκτρονικά.

Για κάθε έναν από τους πόρους, μπορείτε να βρείτε το εξής υλικό: Θεωρητικό υπόβαθρο, οδηγίες για τη χρήση του πόρου και αναφορές (στις περιπτώσεις που υπάρχουν πρόσθετοι πόροι που μπορείτε να μελετήσετε).

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο χρήσης των πόρων είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οι ηγέτες της νεολαίας, οι εθελοντές της νεολαίας και οποιοιδήποτε άλλοι δυνητικοί διαμεσολαβητές γνωρίζουν καλά τη χρήση τους ούτως ώστε να υποστηρίξουν τους νέους στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.