Τι θα επιτύχει το έργο CURSOR…

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου που έχει διάρκεια 24 μηνών, οι εταίροι θα συνεργαστούν για την παραγωγή 4 πνευματικών παραγώγων, συγκεκριμένα:

1. Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών Κατάρτισης

2. Εγχειρίδιο Προγράμματος Κατάρτισης

3. Σειρά Εκπαιδευτικών Πόρων σχεδιασμού Σταδιοδρομίας

4. Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης