Wprowadzenie do zasobów planowania kariery & Podręcznik CURSOR

Partnerzy projektu CURSOR opracowali pełny zestaw innowacyjnych narzędzi dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą wspierać młodych ludzi o mniejszych szansach w planowaniu kariery. Te narzędzia to zasoby edukacyjne do planowania kariery, które można wykorzystać w codziennej pracy z młodzieżą.

W ramach projektu CURSOR opracowano zasoby i narzędzia do planowania kariery, które mają być wykorzystywane przez osoby pracujące z młodzieżą, aby wspierać młodych ludzi w przejęciu kontroli nad ich karierą. Zasoby zostały opracowane na podstawie dokładnej analizy potrzeb, która była początkowym etapem projektu CURSOR. Analiza potrzeb została opracowana równolegle z Matrycą efektów uczenia się.

Zasoby są pogrupowane w cztery tematy:

SAMOZROZUMIENIE: Zrozumienie swojej osobowości, zainteresowań i wartości

MOCNE STRONY: Naucz się wykorzystywać swoje talenty i cechy osobiste

HORYZONTY: Wizualizuj siebie w świecie pracy, szkolenia i nauki

SIECI: Określ, kto może ci pomóc w znalezieniu możliwości edukacji i pracy

Klasyfikacja powyższych tematów została zainspirowana ramowymi zasadami zarządzania karierą (CMS) w Szkocji.

Opracowane zasoby edukacyjne stanowią kompletny program doskonalenia zawodowego dla ustawicznego rozwoju zawodowego młodych pracowników pierwszej linii. Korzystając z tych zasobów, pracownicy młodzieżowi mogą wspierać młodych ludzi w nabywaniu umiejętności planowania kariery i identyfikowania ich ścieżek kariery.

Każdy zasób edukacyjny został opracowany w formacie wideo, aby wspierać uczenie się w różnych środowiskach edukacyjnych. Wideo zostało przesłane na portal e-learningowy projektu, ale także na Youtube . Wszystkie zasoby są dostępne we wszystkich językach partnerów; Greckim, Angielskim, Polskim I Rumuńskim.

Sześć zasobów zostało opracowane dla każdego z tematów Samozrozumienie, Mocne strony , Horyzonty , Sieć; trzy z nich są wprowadzające (I), a kolejne trzy zaawansowane (A). Struktura zasobów jest następująca:

CURSOR R1 Samozrozumienie 1 (I) – Wartości zawodowe

https://youtu.be/kTemPRiZ_4w

CURSOR R2 Samozrozumienie 2 (I) – Ja w społeczeństwie

https://youtu.be/Nlo_9dS6IlQ

CURSOR R3 Samozrozumienie 3 (I) – Poczucie własnego ja https://youtu.be/Pe02Z0JGBHU
CURSOR R4 Samozrozumienie 2 (A) – Dziennik wiedzy o samym sobie

https://youtu.be/naBq-kNXGx4

CURSOR R5 Samozrozumienie 5 (A) Radzenie sobie ze stresem w celu budowania osobistej odporności

https://youtu.be/FI3GnFtxUpk

CURSOR R6 Samozrozumienie 6 (A)  – Jaką część mojego ja znają inni?

https://youtu.be/kHicC73lGsQ

CURSOR R7 Mocne strony 1 (I) – Planowanie rozwoju mocnych stron

https://youtu.be/4Ff3Ewc882E

CURSOR R8 Mocne strony 2 (I) – Osobista oś czasu – Śledzenie swoich postępów

https://youtu.be/sHajLHTguHw

CURSOR R9 Mocne strony 3 (I) – Oceń swoje mocne strony

https://youtu.be/pRhLlAUl9iE

CURSOR R10 Mocne strony 4 (A) – Nastawienie na wzrost

https://youtu.be/OkyjC697qRM

CURSOR R11 Mocne strony 5 (A) – Używanie swoich mocnych stron do wyznaczania celów zawodowych

https://youtu.be/p0Ma5SQ00Vg

CURSOR R12 Mocne strony 6 (A) – Wzmocnij swoją karierę

https://youtu.be/_pImQbKBa8k

CURSOR R13 Horyzonty 1 (I) – Drzewo wzrostu

https://youtu.be/W5KD_zMAbyU

CURSOR R14 Horyzonty 2 (I) – Identyfikowanie umiejętności uniwersalnych

https://youtu.be/Ym-eJyJcN2c

CURSOR R15 Horyzonty 3 (I) – Zaplanuj swoją ścieżkę kariery

https://youtu.be/MaIjEbudBtU

CURSOR R16 Horyzonty 4 (A) – Planowanie osobistego scenariusza

https://youtu.be/RCfGpgd5VJ0

CURSOR R17 Horyzonty 5 (A) – Prezentowanie umiejętności uniwersalnych

https://youtu.be/ZGzcfhaPO1E

CURSOR R18 Horyzonty 6 (A) – Czynniki dotyczące planowania ścieżki kariery

https://youtu.be/JK2JmGguCrM

CURSOR R19 Sieć kontaktów 1 (I) – Tworzenie więzi

https://youtu.be/ZOVilwonKf0

CURSOR R20 Sieć kontaktów 2 (I) – Tworzenie zwięzłej i chwytliwej prezentacji o sobie tzw. Elevator Pitch

https://youtu.be/v434Rku5y8Y

CURSOR R21 Sieć kontaktów 3 (I) – Networking – po co się to robi

https://youtu.be/KT1M6gqU-H4

CURSOR R22 Sieć kontaktów 4 (A) – Pamiętnik nawiązywania kontaktów

https://youtu.be/ZJQgDKQT_Tc

CURSOR R23 Sieć kontaktów 5 (A) – Budowanie inteligencji emocjonalnej (EQ) drogą do sukcesu zawodowego

https://youtu.be/ZRQRe8tbRwI

CURSOR R24 Sieć kontaktów 6 (A) – Networking – jak to się robi

https://youtu.be/eyVdMEdRVMc

Podręcznik CURSOR

Dla każdego z powyższych zasobów edukacyjnych partnerzy opracowali dodatkowe materiały edukacyjne. Ten materiał stanowi Podręcznik, który teraz trzymasz w rękach lub czytasz online.

Dla każdego z tych zasobów można znaleźć następujące materiały: podstawy teoretyczne, wytyczne dotyczące sposobu korzystania z zasobów i referencje (w przypadku gdy istnieją dodatkowe zasoby z których możesz się uczyć).

Wytyczne dotyczące wykorzystania zasobów mają na celu zapewnienie, że młodociani pracownicy pierwszej linii , liderzy młodzieżowi, wolontariusze młodzieżowi i inni potencjalni pośrednicy mają pewność, że wykorzystają je do wspierania młodych ludzi w planowaniu kariery.