Co robi CURSOR…

W krajach partnerskich obecny model wsparcia kariery opiera się na koncepcji doradztwa zawodowego jako usługi. Zapewnienie doradztwa zawodowego ogranicza się zwykle do edukacji formalnej lub usług poszukiwania pracy. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny charakter współczesnej gospodarki, niepraktyczne jest zapewnienie poziomu usług na stałym poziomie w całym aktywnym życiu zawodowym jednostki. Projekt CURSOR proponuje zająć się kwestią planowania kariery zawodowej jako przedmiotu nauczania, a nie jako usługi, która ma być świadczona, i skupi się na budowaniu umiejętności planowania kariery młodych ludzi, aby zapewnić im samowystarczalność w planowaniu kariery zawodowej i umiejętność zaplanowania i zarządzania własną ścieżką rozwoju kariery, a także aktualizowanie jej zgodnie z wymaganiami przez całe życie zawodowe.